Công văn mới của Bộ Tài Chính: Quy định “nóng” về chuyển nhượng bất động sản

Công văn mới của Bộ Tài Chính: Quy định “nóng” về chuyển nhượng bất động sản

Thị trường 24h

Theo Bộ Tài Chính, những trường hợp chuyển nhượng bất động sản có giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Những trường hợp này sẽ bị xử lý

Khám phá & trải nghiệm