Hoàng Thanh - Hưng Thịnh nghiệm thu tăng chi phí hơn 11,5 tỷ đồng tại dự án Tây thị trấn Nam Sách

Hoàng Thanh - Hưng Thịnh nghiệm thu tăng chi phí hơn 11,5 tỷ đồng tại dự án Tây thị trấn Nam Sách

Thị trường 24h

Thanh tra tỉnh Hải Dương xác định Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh đã nghiệm thu tăng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu dân cư

Hải Dương: Thanh tra dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách

Hải Dương: Thanh tra dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách

Thị trường 24h

Thanh tra tỉnh Hải Dương quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đối với Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng

Khám phá & trải nghiệm