Hoàng Thanh - Hưng Thịnh nghiệm thu tăng chi phí hơn 11,5 tỷ đồng tại dự án Tây thị trấn Nam Sách

| 11-02-2023, 09:56 | Thị trường 24h

Thu hồi hơn 11,5 tỷ đồng sai phạm 

Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đối với liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách.

Đoàn thanh tra do ông Phạm Văn Cảnh - Trưởng phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn. Đoàn thanh tra còn có 3 thành viên khác đều trực thuộc Phòng thanh tra, phòng chống tham nhũng. Qua đó, xác định những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và đề xuất, kiến nghị giải pháp, biện pháp xử lý theo quy định.

Qua thanh tra phát hiện, nhiều thiếu sót, vi phạm xảy ra trong công tác quản lý chất lượng về thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu quyết toán (đợt 1) công trình hạ tầng kỹ thuật dự án. Cụ thể, việc lập, thẩm tra dự toán xây dựng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra có thiếu sót, dẫn đến hồ sơ dự toán tính tăng một số thành phần chi phí.

Theo đó, nhà đầu tư đã nghiệm thu tăng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án là 11.512.340.000 đồng (không bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng 1.463.562.000 đồng). Do đó, nhà đầu tư còn phải nộp số tiền 11.512.340.000 đồng vào ngân sách nhà nước.

Hoàng Thanh - Hưng Thịnh nghiệm thu tăng chi phí hơn 11,5 tỷ đồng tại dự án Tây thị trấn Nam Sách

Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách tỉnh Hải Dương.


Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành khi rà soát, thẩm định chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án chưa phát hiện các thiếu sót trong hồ sơ dự toán để yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh.

Hạng mục điều chỉnh, bổ sung do chủ đầu tư tự chi trả chi phí thực hiện đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 3353/UBND-VP ngày 13/9/2021. Tuy nhiên, chủ đầu tư ban hành Quyết định số 18/QĐ-LD ngày 20/6/2022 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bổ sung khi đã tổ chức thi công một số hạng mục.

Ngoài ra, hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình được lập còn có nội dung chưa cụ thể, chi tiết theo quy định; một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án được thi công chưa đảm bảo yêu cầu so với hồ sơ thiết kế được duyệt đã được Sở Xây dựng phát hiện qua kiểm tra công tác nghiệm thu.

Liên danh Hoàng Thanh - Hưng Thịnh cũng chậm kê khai, gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước và số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp.

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-TTr thu hồi số tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra là 11.512.340.000 đồng của liên danh Hoàng Thanh - Hưng Thịnh vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Công ty TNHH Hoàng Thanh làm ăn thế nào?

Công ty TNHH Hoàng Thanh được đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 25, phố Bình Lộc, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2003 do ông Hoàng Xuân Thanh làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đăng ký kinh doanh thay đổi vào ngày 20/09/2017 của Công ty cho thấy, pháp nhân này do 02 cá nhân thành viên góp vốn lập đó là Hoàng Xuân Thanh và Đỗ Quang Chung. Vốn điều lệ của Công ty Hoàng Thanh khi này mới được nâng từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Hoàng Xuân Thanh đã góp tới 149,7 tỷ đồng (chiếm 99,8% ); còn cá nhân ông Đỗ Quang Chung chỉ đăng ký góp 300 triệu đồng (chiếm 0,2%).

Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách có tổng mức đầu tư hơn 663 tỷ đồng được UBND tỉnh Hải Dương chỉ định cho Liên danh Hoàng Thanh – Hưng Thịnh làm chủ đầu tư do đây là liên danh nhà đầu tư duy nhất quan tâm, tham gia sơ tuyển đấu thầu dự án.

Trước đó, liên danh Hoàng Thanh - Hưng Thịnh cũng từng dính "lùm xùm" liên quan đến việc triển khai thi công dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách khi chưa được cấp phép xây dựng.

Ngoài dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, Công ty TNHH Hoàng Thanh cũng là chủ đầu tư Khu dân cư mới Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng. Tại dự án này, Công ty TNHH Hoàng Thanh xuất hiện trong một liên danh khác với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương.

Với công thức tương tự, liên danh Hoàng Thanh - Thái Dương lại là nhà đầu tư duy nhất trúng vòng sơ tuyển. Để rồi đến ngày 31/01/2019, UBND tỉnh Hải Dương ra văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, liên danh Hoàng Thanh - Thái Dương chính là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án theo hình thức chỉ định.

Được biết, khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền có tổng diện tích nghiên cứu khoảng hơn 14,2ha, thuộc địa bàn 2 xã Cẩm Điền và Lương Điền, quy mô dân số dự kiến 3.800 người.

Tổng mức đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (chưa bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng) khoảng 186 tỷ đồng. Trong đó, vốn của chủ sở hữu chỉ là 40 tỷ đồng (22%), còn lại gần 146 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà đầu tư huy động (78%).


Thái Bình
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm