Doanh nghiệp kiến nghị áp dụng thuế lũy tiến với đất không đưa vào kinh doanh, không sinh lời

Doanh nghiệp kiến nghị áp dụng thuế lũy tiến với đất không đưa vào kinh doanh, không sinh lời

Thị trường 24h

Ông Lê Tự Minh, Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư IMG kiến nghị Ban soạn thảo Luật Đất đai bổ sung và áp dụng mức thuế 2% thuế đất hằng năm và áp dụng thuế lũy tiến khi các khu đất không đưa vào kinh

Khám phá & trải nghiệm