Công ty Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai bị thu hồi gần 13.000 m2 đất

Công ty Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai bị thu hồi gần 13.000 m2 đất

Thị trường 24h

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, lý do thu hồi đất là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, nhưng sau thời gian gia hạn

Khám phá & trải nghiệm