Tp.HCM: Công khai vi phạm doanh nghiệp vận hành, quản lý nhà chung cư

Tp.HCM: Công khai vi phạm doanh nghiệp vận hành, quản lý nhà chung cư

Thị trường 24h

Chủ tịch UBND Tp.HCM giao Sở Tư pháp nghiên cứu nội dung đề xuất của Sở Xây dựng về việc chấp thuận cho đăng tải các nội dung vi phạm của các doanh nghiệp vận hành, quản lý nhà chung cư trên cổng

Khám phá & trải nghiệm