Bộ Xây dựng yêu cầu thanh tra các vi phạm mua bán nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng yêu cầu thanh tra các vi phạm mua bán nhà ở xã hội

Thị trường 24h

Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản yêu cầu các địa phương thanh tra, kiểm tra, rà soát tình trạng mua bán nhà ở xã hội, nếu phát hiện mua bán không đúng đối tượng phải thu hồi.

Khám phá & trải nghiệm