Bổ sung Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với 400ha vào quy hoạch

Bổ sung Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với 400ha vào quy hoạch

Chính sách

- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Khám phá & trải nghiệm