Đại biểu lo khó xác định giá đất sát giá thị trường

Đại biểu lo khó xác định giá đất sát giá thị trường

Thị trường 24h

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) cho rằng, làm sao để xác định giá đất sát với giá thị trường là một bài toán rất khó. Do đó, việc xác định giá đất sát với giá thị trường phải tính toán kỹ và

Đề nghị Chính phủ rà soát, tổng kết các luật về thuế sử dụng đất

Đề nghị Chính phủ rà soát, tổng kết các luật về thuế sử dụng đất

Thị trường 24h

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ có lộ trình rà soát, tổng kết thi hành các luật về thuế sử dụng đất để báo cáo Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi).

Bài 4: Chống thất thu thuế từ xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường

Bài 4: Chống thất thu thuế từ xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường

Thị trường 24h

Hiện nay, thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất còn bất cập; việc định giá đất cụ thể ở một số nơi chưa kịp thời dẫn đến tình trạng thất thu ngân sách nhà nước. Do đó, việc xây

Đồng bộ bảng giá đất giữa các địa phương cần được tính toán kỹ

Đồng bộ bảng giá đất giữa các địa phương cần được tính toán kỹ

Thị trường 24h

Nghị quyết 18/NQ-TW đặt ra vấn đề bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, việc tính giá đất theo cơ chế thị trường cũng đang còn nhiều ý kiến khác nhau.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng cường thanh tra các cuộc đấu giá đất

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng cường thanh tra các cuộc đấu giá đất

Thị trường 24h

Những chiêu trò quân xanh, quân đỏ, thông đồng dìm giá, thắng thầu bỏ cọc, đánh võng giá đất, thổi giá đất nêu trên đã gây ra những hệ lụy rất lớn với kinh tế xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị

Nhiều địa phương tăng giá BĐS bất thường, nguyên nhân là do đâu?

Nhiều địa phương tăng giá BĐS bất thường, nguyên nhân là do đâu?

Thị trường 24h / Phân tích Nhận định

Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, trường hợp chi phí về đất của một dự án bất động sản được căn cứ trực tiếp từ giá đất trong Bảng giá đất được ban hành thì việc tăng giá đất khoảng

Bảng giá đất dùng trong trường hợp nào?

Bảng giá đất dùng trong trường hợp nào?

Kiến thức

Giá đất thị trường không phụ thuộc giá đất Nhà nước, được hình thành qua những hoạt động của thị trường và đôi lúc có sự chênh lệch giá đất nhà nước và giá thị trường lớn.

Khám phá & trải nghiệm