Bình Thuận: Gần 400 triệu USD đầu tư 4 dự án ven biển

Bình Thuận: Gần 400 triệu USD đầu tư 4 dự án ven biển

Thị trường 24h

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 với 47 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự án ven biển và 1 dự án tàu cao tốc ven biển.

Khám phá & trải nghiệm