3 vấn đề cần lưu ý nếu cho phép người nước ngoài sở hữu BĐS du lịch tại Việt Nam

3 vấn đề cần lưu ý nếu cho phép người nước ngoài sở hữu BĐS du lịch tại Việt Nam

Thị trường 24h

Chuyên gia của Savills Việt Nam cho rằng việc cấp phép cho người nước ngoài sở hữu BĐS du lịch tại Việt Nam là cần thiết, phù hợp xu thế. 3 vấn đề cần lưu ý gồm sự phát triển của ngành du lịch, giấy

Khám phá & trải nghiệm