Thanh tra việc sử dụng hơn 21ha đất tại sân bay Nha Trang cũ

Thanh tra việc sử dụng hơn 21ha đất tại sân bay Nha Trang cũ

Thị trường 24h

Trường Sĩ quan Không quân đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo sở, ngành liên quan, UBND thành phố Nha Trang chuẩn bị các tài liệu liên quan để phối hợp xử lý việc chiếm giữ đất quốc phòng của Công

Thanh tra hơn 21ha đất tại sân bay Nha Trang cũ

Thanh tra hơn 21ha đất tại sân bay Nha Trang cũ

Thị trường 24h

Trường Sĩ quan Không quân đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo sở, ngành liên quan, UBND thành phố Nha Trang chuẩn bị các tài liệu liên quan để phối hợp xử lý việc chiếm giữ đất quốc phòng của Công

Khám phá & trải nghiệm