2 viễn cảnh có thể xảy ra của thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm

2 viễn cảnh có thể xảy ra của thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm

Thị trường 24h

Kịch bản tích cực là thị trường phục hồi 1 phần ở giữa quý 3 và khởi sắc trở lại trong quý 4 với giả thiết tối thiểu 50% người dân được triển khai tiêm vaccine và các công ty 100% tiêm vaccine được

Khám phá & trải nghiệm