Một sổ đỏ có được phép thế chấp tại nhiều ngân hàng hay không?

Một sổ đỏ có được phép thế chấp tại nhiều ngân hàng hay không?

Kiến thức

Để có thể mua bán nhà đất, người mua thường có các phương án như vay vốn, vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng hoặc vay tín chấp. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra rằng 1 SỔ ĐỎ có thể vay thế chấp tại nhiều

Khám phá & trải nghiệm