CGTN: Ổn định, thịnh vượng và bền vững hơn: Trung Quốc, Thái Lan vạch ra hướng đi mới cho quan hệ song phương

CGTN: Ổn định, thịnh vượng và bền vững hơn: Trung Quốc, Thái Lan vạch ra hướng đi mới cho quan hệ song phương

PR Newswire

Bài 3: Thuế cao với đầu cơ - Công cụ ổn định thị trường bất động sản

Bài 3: Thuế cao với đầu cơ - Công cụ ổn định thị trường bất động sản

Thị trường 24h

Để ổn định thị trường bất động sản, nhiều chuyên gia cho rằng, trong Luật Đất đai sửa đổi lần này, cần phải đánh thuế cao đối với những người sở hữu nhà đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bài 3: Đánh thuế cao - Công cụ ổn định thị trường bất động sản

Bài 3: Đánh thuế cao - Công cụ ổn định thị trường bất động sản

Thị trường 24h

Để ổn định thị trường bất động sản, nhiều chuyên gia cho rằng, trong Luật Đất đai sửa đổi lần này, cần phải đánh thuế cao đối với những người sở hữu nhà đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khám phá & trải nghiệm