Lai Châu tính thu hồi hơn 210ha đất để làm dự án

Lai Châu tính thu hồi hơn 210ha đất để làm dự án

Thị trường 24h

Năm 2023, Lai Châu sẽ thu hồi 212,61ha đất để thực hiện 65 công trình, dự án, với mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 50,233 tỷ đồng, tập trung tại 7 huyện.

Long An được chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất lúa để làm dự án

Long An được chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất lúa để làm dự án

Thị trường 24h

Tại văn bản 200/TTg-NN ngày 3/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu

Khánh Hòa được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500 ha

Khánh Hòa được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500 ha

Thị trường 24h

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng ủy quyền

Thái Nguyên chuyển đổi gần 16ha đất lúa làm dự án

Thái Nguyên chuyển đổi gần 16ha đất lúa làm dự án

Thị trường 24h

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng 15,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để làm dự án.

Khám phá & trải nghiệm