Phú Quốc phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ mang tầm quốc tế

Phú Quốc phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ mang tầm quốc tế

Thị trường 24h

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Khám phá & trải nghiệm