Đề xuất nhà nước thu hồi đất cho tất cả dự án nhà ở thương mại

Đề xuất nhà nước thu hồi đất cho tất cả dự án nhà ở thương mại

Thị trường 24h

Nhiều đại biểu đề xuất nhà nước thu hồi đất tất cả dự án phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án như nhà ở thương mại.

Khám phá & trải nghiệm