Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Thị trường 24h

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng đến hết

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024

Đề xuất kéo dài thời gian thu hồi, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024

Thị trường 24h

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân số vốn 2.510,372 tỷ đồng đến hết

Khám phá & trải nghiệm