Đề nghị bổ sung quy định quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài không gắn với quyền sử dụng đất

Đề nghị bổ sung quy định quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài không gắn với quyền sử dụng đất

Thị trường 24h

Ủy ban Pháp luật Quốc hội đề nghị bổ sung quy định rõ tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) về quyền sở hữu nhà ở (bao gồm cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) của cá nhân nước ngoài không gắn với quyền

Khám phá & trải nghiệm