Đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép chuyển nhượng?

Đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép chuyển nhượng?

Góc pháp luật

Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải có đủ điều kiện theo quy định. Vậy, thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được phép mua bán và chuyển nhượng?

Khám phá & trải nghiệm