Đài Loan đánh 45% thuế giao dịch nếu sở hữu nhà đất dưới 2 năm

Đài Loan đánh 45% thuế giao dịch nếu sở hữu nhà đất dưới 2 năm

Thị trường 24h

Đài Loan vừa thông qua luật thuế bất động sản mới nhằm chống đầu cơ nhà đất. Với những người nước ngoài và doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, họ sẽ phải trả 45% thuế giao dịch nếu sở hữu dưới 2 năm

Khám phá & trải nghiệm