Mức độ tăng giá các dự án tại KĐT Thủ Thiêm ra sao?

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 25-10-2021, 16:31 | Phân tích Nhận định

Biểu đồ các dự án đã và sẽ được triển khai tại KĐT Thủ Thiêm


Mức độ tăng giá các dự án tại KĐT Thủ Thiêm

Dự án The River Thủ Thiêm


  • Vị trí: Lô 3.15 (GĐ1) và 3.16 (GĐ2, chưa triển khai)

  • Mức độ tăng giá trung bình: 25% (Tham khảo thời điểm quý 4/2021)

Dự án The Metropole Thủ Thiêm


Mức độ tăng giá các dự án tại KĐT Thủ Thiêm ra sao?
  • Vị trí: 1.13 (The Crest Residence), 1.16 (The Galleria Residence), 1.17 (The Opera Residence), 1.14 (GĐ4 chưa triển khai)

  • Mức độ tăng giá trung bình: 19 - 35% (Tham khảo thời điểm quý 4/2021)

Dự án Empire City


  • Vị trí: Lô 2.13 (MU1, MU2, MU3 chưa triển khai); Lô 2.14 (MU4 - Linden Residence); Lô 2.15 (MU5, MU6); Lô 2.16 - 2.17 (MU7 - Tilia Residence); Lô 2.18 (MU8 - Narra Residence); Lô 2.19 (MU9 chưa triển khai); Lô 2.20 (MU10 chưa triển khai); Lô 2.21 (MU11 - Cove Residence).

  • Mức độ tăng giá trung bình: 20 - 42% (Tham khảo thời điểm quý 4/2021)

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm