Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Hà Nội

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Hà Nội

Góc pháp luật

UBND TP.Hà Nội ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn kèm theo Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020.

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến

Góc pháp luật

Ngày 25/11/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn 9854/VPCP-KSTT về tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Hồ sơ chứng minh điều kiện kèm đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội

Hồ sơ chứng minh điều kiện kèm đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội

Góc pháp luật

Các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội phải có đơn đăng ký và hồ sơ, giấy tờ chứng minh điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

Hồ sơ, giấy tờ cần có để được mua, thuê mua nhà ở xã hội

Hồ sơ, giấy tờ cần có để được mua, thuê mua nhà ở xã hội

Góc pháp luật

Các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội phải có đơn đăng ký và hồ sơ, giấy tờ chứng minh điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho SXNN: Dự kiến ban hành trong 2020

Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho SXNN: Dự kiến ban hành trong 2020

Góc pháp luật

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Quyết định 1832/QĐ-TTg ngày 18/11/2020 về Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội mới nhất

Điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội mới nhất

Góc pháp luật

Không phải ai thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách về nhà ở xã hội cũng có thể mua, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định cần đáp ứng các điều

Sẽ hướng dẫn cụ thể trường hợp thu hồi đất tại Điều 62 Luật Đất đai 2013

Sẽ hướng dẫn cụ thể trường hợp thu hồi đất tại Điều 62 Luật Đất đai 2013

Góc pháp luật

Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó, có một số nội dung liên quan đến thu hồi

10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Góc pháp luật

10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và hình thức hỗ trợ tương ứng đối với mỗi nhóm đối tượng được quy định cụ thể tại Luật Nhà ở 2014 .

Tổng hợp văn bản về đất đai mới nhất 2020

Tổng hợp văn bản về đất đai mới nhất 2020

Góc pháp luật

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp các văn bản về đất đai mới nhất năm 2020.

Các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất mới nhất

Các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất mới nhất

Góc pháp luật

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất căn cứ theo các trường hợp quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan, cụ thể:

Hướng dẫn một số nội dung Luật Kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn một số nội dung Luật Kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP

Góc pháp luật

Bộ Xây dựng có Công văn 5393/BXD-QHKT ngày 09/11/2020 hướng dẫn Sở Xây dựng Cần Thơ một số nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc.

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2020

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2020

Góc pháp luật

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 56/63 tỉnh/thành phố và các cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng đã tổng hợp thị trường bất động sản quý III/2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đầu quý III, dịch

Khám phá & trải nghiệm