Quy định mới về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng năm 2021

Quy định mới về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng năm 2021

Góc pháp luật

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Tìm hiểu về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong một số trường hợp tại Hà Nội

Tìm hiểu về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong một số trường hợp tại Hà Nội

Góc pháp luật

Ngày 25/01/2021, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 01/2021/QĐ-UBND, 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong một số trường hợp. Cụ thể:

Tìm hiểu về đất chuyên dùng và những quy định pháp lý liên quan

Tìm hiểu về đất chuyên dùng và những quy định pháp lý liên quan

Góc pháp luật

Đất chuyên dùng là gì, có được thế chấp, sang nhượng không? Tư vấn các quy định sử dụng đất chuyên dụng theo đúng quy định pháp lý hiện hành.

Quy định về chuyển đổi đất trồng lúa, ưu tiên chuyển đổi đất sản xuất lúa hiệu quả thấp

Quy định về chuyển đổi đất trồng lúa, ưu tiên chuyển đổi đất sản xuất lúa hiệu quả thấp

Góc pháp luật

Đây là một trong những giải pháp tái cơ cấu ngành lúa gạo tại Quyết định 555/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2021 về Phê duyệt Chuyển đổi đất trồng lúa ưu tiên nơi sản xuất lúa hiệu quả thấp.

Nội dung chi tiết về quản lý chất lượng, thi công và bảo vệ công trình xây dựng

Nội dung chi tiết về quản lý chất lượng, thi công và bảo vệ công trình xây dựng

Góc pháp luật

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (thay thế Nghị định

Hướng dẫn thực hiện thẩm định, phê duyệt và chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc

Hướng dẫn thực hiện thẩm định, phê duyệt và chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc

Góc pháp luật

Bộ Xây dựng có Công văn 162/BXD-QHKT ngày 15/01/2021 hướng dẫn triển khai thực hiện trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc 2019.

TP.HCM: Phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030

TP.HCM: Phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030

Góc pháp luật

Theo Quyết định 4834/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030...

Công văn chỉ đạo cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở TP. HCM

Công văn chỉ đạo cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở TP. HCM

Góc pháp luật

Ngày 21/01/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn 511/VPCP-NN về tình hình cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Tổng hợp 5 loại hợp đồng nhà ở không cần công chứng, chứng thực

Tổng hợp 5 loại hợp đồng nhà ở không cần công chứng, chứng thực

Góc pháp luật

Các loại hợp đồng về nhà ở thường phải thực hiện công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau đây, hợp đồng về nhà ở không cần phải công chứng, chứng thực,

Phê duyệt đề án sửa đổi Luật Đất đai 2013 vào năm 2022

Phê duyệt đề án sửa đổi Luật Đất đai 2013 vào năm 2022

Góc pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo

Các quy định về giá đất theo luật đất đai người dân nên biết

Các quy định về giá đất theo luật đất đai người dân nên biết

Góc pháp luật

Sau đây là tổng hợp 05 quy định về giá đất theo Luật Đất đai và một số văn bản hướng dẫn liên quan mà người dân nên biết:

Từ 08/02/2021 được thỏa thuận thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Từ 08/02/2021 được thỏa thuận thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà

Góc pháp luật

Đây là nội dung nổi bật liên quan đến việc cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) được quy định tại Nghị định 148/2020NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021.

Khám phá & trải nghiệm