Tìm hiểu về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong một số trường hợp tại Hà Nội

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 2-02-2021, 03:01 | Góc pháp luật


Tìm hiểu về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong một số trường hợp tại Hà Nội

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trong một số trường hợp tại Hà Nội (Ảnh minh họa)


- Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính:

+ Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá;

+ Thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội;

+ Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn.


- Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính:

+ Thu tiền thuê đất;

+ Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê;

+ Thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn.


Quyết định 01/2021/QĐ-UBND, 02/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 05/02/2021.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm