Phú Quốc: Kiểm tra tất cả văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức

| 14-08-2020, 16:13 | Góc pháp luật

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, chiều ngày 13-8 vừa qua, lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc vừa ký thông báo gửi Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn về việc kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức.

Theo đó, thông báo nêu rõ: Thực hiện công văn số 3956/VP-KGVX ngày 3-7 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc rà soát sử dụng văn bằng, chứng chỉ, UBND huyện giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện tốt một số nội dung, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15-9. Hồ sơ báo cáo kết quả ra soát gồm: Báo cáo kết quả rà soát, văn bằng, chứng chỉ; bản phô tô các loại văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức.

Phú Quốc kiểm tra, rà soát tất cả văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức

Đối với Phòng Nội vụ: Kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cấp huyện. Tham mưu UBND huyện tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sáng 14/8, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp cho biết theo yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, ông đã ký công văn chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp cùng ngành giáo dục và các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát tất cả văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc; UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức tại địa phương.

Kết quả rà soát báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/9, gồm báo cáo kết quả rà soát, văn bằng, chứng chỉ; bản photo các loại văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức.

Từ khoá : phú quốc, sunwin
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm