So sánh giá trị của sổ đỏ và sổ hồng

7-11-2019, 12:18 | Kiến thức |

Chúng ta vẫn thường nghe đến khái niệm sổ đỏ và sổ hồng nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nội dung cũng như giá trị của từng loại sổ này.


Khái niệm sổ đỏ và sổ hồng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện hiện đang được Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 với các mẫu phôi Giấy chứng nhận có hình thức, màu sắc, hoa văn, họa tiết, kết cấu nội dung khác nhau. Cụ thể:

Đối với loại giấy có trang bìa màu đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, "nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất, ở khu vực ngoài đô thị, áp dụng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn... Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên." Sở dĩ người dân gọi cuốn sổ này là sổ đỏ là vì trang bìa được in màu đỏ.

Còn về loại giấy có trang bìa màu hồng là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở với "nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị. Đối tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy". Tên gọi sổ hồng cũng xuất phát từ màu sắc của tờ bìa.

Sổ đỏ và sổ hồng chỉ khác nhau về tên còn giá trị pháp lý là như nhau. Ảnh minh họa.

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2009 (đã hết hiệu lực) đã thống nhất sẽ gộp chung các Giấy chứng nhận thành một loại Giấy với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; áp dụng cho mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên toàn quốc. Đối tượng được cấp giấy là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện. Trang bìa của mẫu này có màu hồng nên người dân gọi tắt là sổ hồng.

Các loại giấy như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp tại thời điểm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì vẫn có giá trị pháp lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, đồng thời được phép cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu muốn.

Giá trị của sổ đỏ và sổ hồng là như nhau?

Theo quy định tại Điều 97 Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một mẫu thống nhất toàn quốc. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ có trách nhiệm quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay, đang có 3 loại giấy chứng nhận được lưu hành cùng nhau là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ vì có trang bìa màu đỏ; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hay còn gọi là sổ hồng vì có trang bìa màu hồng; Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng được gọi là sổ hồng vì trang bìa màu hồng. Dù tên gọi khác nhau, hình thức khác nhau nhưng giá trị pháp lý của 3 loại giấy chứng nhận này là như nhau nên không nhất thiết phải đổi sang mẫu mới.

Giá trị của sổ đỏ và sổ hồng không nằm ở tên gọi mà nằm ở giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Vị trí, diện tích, tình trạng (mới hay cũ của nhà ở) cũng như số lượng tài sản khác gắn liền với đất (cây trồng…).


(Theo nguoiduatin)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN