Có được bồi thường đối với nhà xây trên đất nông nghiệp bị thu hồi?

| 13-09-2019, 14:30 | Kiến thức

Hỏi: Năm 2010, ngôi nhà xây trên đất nông nghiệp của gia đình tôi bị lập biên bản nhưng do không có ai yêu cầu nên chúng tôi không phá dỡ.


Đến năm 2018, khu đất đó bị thu hồi nhưng căn nhà không được bồi thường, trong khi tôi không còn nhà đất nào để ở khác ngoài mảnh đất và ngôi nhà này.

Có được bồi thường đối với nhà xây trên đất nông nghiệp bị thu hồi?
Nhà xây trên đất nông nghiệp có được bồi thường hay không?

Tôi muốn hỏi, việc cơ quan chức năng không thực hiện bồi thường căn nhà xây trên đất nông nghiệp cho gia đình tôi khi thực hiện thu hồi đất là đùng hay sai? Và trường hợp của tôi có được xem xét để giao đất ở theo quy định tại khoản 2 điều 79 Luật Đất đai không?

tranquocthao88@...

Luật sư tư vấn:

Về câu hỏi nhà xây trên đất nông nghiệp có được bồi thường không, Luật sư tư vấn như sau:

Như thông tin cung cấp ở trên, ngôi nhà của gia đình xây nhà trên đất nông nghiệp là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai.

Còn theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai năm 2013, sẽ không được bồi thường đối với tài sản gắn liền đất khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất. Cụ thể:

"1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

Việc bạn xây nhà trên đất nông nghiệp là bạn đã tạo dựng tài sản gắn liền với đất trái quy định của pháp luật nên việc bạn không được bồi thường căn nhà khi bị thu hồi đất là đúng."

Về nguyên tắc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi, được quy định như sau:

"Điều 74 Luật đất đai 2013. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất."

Căn cứ theo nội dung quy định nêu trên, chỉ các trường hợp nằm trong diện bị thu hồi đất ở thì mới được xem xét giao đất ở. Trong khi đó, đất bị thu hồi của gia đình bạn là đất nông nghiệp nên không có căn cứ để giao đất có mục đích sử dụng khác.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo


Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An


(Theo cafeland)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm