Cập nhật, bổ sung nhiều dự án phát triển nhà ở tại TP.HCM

Hôm qua, 02:54 | Góc pháp luật |

Cập nhật, bổ sung nhiều dự án phát triển nhà ở tại TP.HCM
Quyết định 3455/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung, điều chỉnh dự án phát triển nhà ở tại TP.HCM


Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh nhiều dự án phát triển nhà ở tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

Cụ thể, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các dự án phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016-2020 (các phụ lục số 1B, 1C, 1D), làm cơ sở để các Sở, ngành tiếp tục thẩm định, đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư khi đã đảm bảo các điều kiện của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.


Phụ lục 1B: Danh mục dự án nhà ở thương mại tại khu vực nội thành hiện hữu

Quyết định 3455/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 22/9/2020.

Châu Thanh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN