Long An: Đầu tư xây dựng khu công nghiệp gần 245ha

| 23-08-2021, 15:42 | Chính sách

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Tập tại tỉnh Long An.


Long An: Đầu tư xây dựng khu công nghiệp gần 245ha

Long An có thêm khu công nghiệp gần 245ha

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Tập có quy mô diện tích khoảng 244,7ha thuộc xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Saigontel Long An.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.590 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH Saigontel Long An góp 440,3 tỷ đồng. Tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Long An có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn Nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các trình tự, thủ tục cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng các dự án trong phạm vị quy hoạch khu công nghiệp đúng quy định của pháp luật; thống nhất phương án sử dụng chung hạ tầng khu công nghiệp giữa các nhà đầu tư thứ cấp và nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập; đảm bảo không để xảy ra mâu thuẫn, khiếu nại, khiếu kiện.

UBND tỉnh Long An và các cơ quan liên quan cần phối hợp với nhà đầu tư trong việc thực hiện, triển khai các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; đảm bảo đời sống của người lao động trong khu công nghiệp; hỗ trợ việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đối với người dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án.

Được biết trước đó, Khu công nghiệp Nam Tân Tập được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam ngày 21/8/2006.

Với nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí, cơ sở hạ tầng, giao thông, Long An đang không ngừng phát triển và đầu tư bất động sản công nghiệp. Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, trong năm 2021, trên địa bản tỉnh sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động (gồm Cụm công nghiệp Tân Mỹ, Vinh Khang, Hiệp Hoà, Tú Phương), nâng tổng số cụm công nghiệp và khu công nghiệp tỉnh Long An lên 32 cụm công nghiệp và 28 khu công nghiệp. Trong đó, phần lớn tập trung ở các huyện như Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hoà…

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm