Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi UBND TP, Sở TN-MT về đề xuất việc phải đóng tiền sử dụng đất để trồng hoa, xây hồ bơi chung cư

12-08-2020, 08:54 | Chính sách |

Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi UBND TP, Sở TN-MT về đề xuất vườn hoa, hồ bơi chung cư... (công trình công cộng chung cư) phải đóng tiền sử dụng đất hồi tháng 7 của Sở.

Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi UBND TP, Sở TN-MT về đề xuất việc phải đóng tiền sử dụng đất để trồng hoa, xây hồ bơi chung cư


Cụ thể, theo văn bản HoREA (ngày 6-8), hiệp hội này đã nghiên cứu văn bản số 6211/STNMT-QLĐ ngày 23-7 của Sở TN-MT báo cáo kiến nghị UBND TP về xác định diện tích đất ở tại các dự án xây dựng nhà ở chung cư, trong đó có diện tích đất công cộng. Sau khi nghiên cứu, HoREA nhận thấy các vấn đề sau:

Về việc phát sinh nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi… và phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh khối đế xây dựng nhà chung cư, đối với các dự án xây dựng nhà ở chung cư đã được UBND TP quyết định về duyệt phương án xác định giá đất cụ thể mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, HoREA không nhất trí với Sở.

Theo đó, đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi (công trình công cộng), Sở nhận định về việc có thể có phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung, HoREA không nhất trí với đề xuất của Sở.

"Bởi lẽ, vì nhận định và đề xuất này của Sở TN-MT chưa chuẩn xác và không đúng với thực tiễn công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án, theo quy định của pháp luật về đất đai, theo phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể", văn bản của HoREA nêu rõ.

Hiệp hội cũng nhận định, không có phát sinh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở chung cư đối với phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế nhà chung cư.

Hiệp hội đề nghị UBND TP xem xét, chỉ đạo không thu thêm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi… và phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế tòa nhà chung cư, đối với các trường hợp dự án nhà chung cư đã được UBND TP quyết định về duyệt Phương án xác định giá đất cụ thể và chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, HoREA cho rằng Sở TN-MT đã không đúng, khi nhận định: “Nhận thấy nội dung này chưa phù hợp với các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng và đất đai”. Hiệp hội nhận thấy, các “Quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở chung cư (gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội)” của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành trước đây là đúng quy định pháp luật.

Hiệp hội đề nghị UBND TP khẳng định các trường hợp tiền sử dụng đất dự án nhà chung cư đã tính đúng tính đủ chi phí và doanh thu của dự án theo phương pháp thặng dư, bao gồm phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi, toàn bộ diện tích tầng hầm, kể cả phần diện tích tầng hầm nằm ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế nhà chung cư, thì không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Hiệp hội đề nghị UBND TP chỉ đạo các quận, huyện nhận bàn giao phần diện tích đất làm đường giao thông, khu công viên của dự án nhà ở, nhà chung cư, thuộc đối tượng phải bàn giao cho địa phương quản lý vận hành, thì nhận bàn giao tài sản này và quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và chi cho công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo trì theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN