Chính sách hỗ trợ mùa Covid làm khó doanh nghiệp bất động sản

| 4-05-2020, 11:14 | Thị trường 24h

Theo Báo cáo gần đây của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) gửi đến Tổ công tác Chính phủ, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của các doanh nghiệp bất động sản hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.


Hỗ trợ mang tính “hình thức”

Với lĩnh vực tín dụng, doanh nghiệp cần phải cung cấp hồ sơ, thủ tục để chứng minh ảnh hưởng của dịch bệnh để được hỗ trợ lãi suất. Theo VNREA, việc làm hồ sơ này là không dễ dàng với nhiều doanh nghiệp vì các thủ tục này thực sự rất phức tạp, đồng thời khiến việc xác định mức hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng mang tính “định tính”. Điều này dẫn đến mức hỗ trợ đưa ra hầu như chỉ mang tính “hình thức” do mức lãi suất mà các doanh nghiệp được giảm trên thực tế chỉ là từ 0,2-0,5% chứ không đến 2-3% như công bố của các Ngân hàng.

Về lĩnh vực thuế, theo ghi nhận của VNREA, doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn về việc chứng minh bị thiệt hại vật do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại văn bản số 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 có chỉ rõ, trường hợp được gia hạn nộp thuế sẽ là “Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”.

VNREA cho răngd, có thể có nhiều cách hiểu khác nhau khi đánh giá thế nào là “ảnh hưởng trực tiếp”. Về việc miễn tiền chậm nộp, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn áp dụng khoản 1 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, cụ thể là “1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác”. 

Nếu muốn hưởng việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế vừa nêu, người nộp thuế phải nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC gồm nhiều tài liệu khác nhau. Theo đó, cần có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương, ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế về việc người nộp thuế bị thiệt hại do thiệt hại, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, nên sẽ có nhiều thủ tục hành chính cần phải thực hiện để được hỗ trợ.

Các giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp

Với mong muốn các doanh nghiệp tiếp cận được các hỗ trợ của Chính phủ để phục hồi sản xuất sau dịch bệnh, VNREA đã đưa ra nhiều giải pháp để giúp doanh nghiệp tháo gỡ phần nào khó khăn.

Chính sách hỗ trợ mùa Covid làm khó doanh nghiệp bất động sản
Doanh nghiệp khó có thể tiếp cận được nguồn hỗ trợ do không dễ để làm hồ sơ chứng minh ảnh hưởng của dịch bệnh

Về tín dụng, trước hết, cần quy định cụ thể danh mục hồ sơ, thủ tục để các doanh nghiệp thực hiện việc xin hỗ trợ lãi suất theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục.

Tiếp đó, cần cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các dư nợ gốc và lãi kéo dài thêm 12 tháng từ ngày cuối cùng của thời hạn trả nợ (thay vì quy định cơ cấu lại thời gian trả nợ không vượt quá 12 tháng từ ngày cuối cùng của thời hạn vay đang quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN).

Thứ ba là đề nghị hỗ trợ cho vay với lãi suất 0% (bao gồm dư nợ hiện hữu và dư nợ mới) trong thời gian dịch bệnh Covid-19, đồng thời giảm 50% lãi suất cho vay (bao gồm cả dư nợ hiện hữu và dư nợ mới) đến ngày liền kề sau 12 tháng từ khi có thông báo hết dịch từ phía Thủ tướng Chính phủ.

Về lĩnh vực thuế, cần áp dụng chính sách gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế cho tất cả các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian công bố dịch. Nguyên do là bởi dịch Covid-19 là sự kiện bất khả kháng với tất cả các doanh nghiệp này.

Không chỉ gây khó cho các cơ quan, việc xác định thiệt hại của từng doanh nghiệp do dịch bệnh như hướng dẫn của Tổng cục Thuế còn làm gia tăng thủ tục hành chính, tăng chi phí cũng như thời gian của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến việc áp dụng giải pháp về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình trạng cấp bách. 

Đề nghị công bố danh mục lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đều được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế mà không phải có xác định mức độ thiệt hại như quy định hiện nay. Trong đó, bao gồm lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bất động sản du lịch cùng với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực đó (có doanh thu trong thời gian trước hoặc trong thời điểm công bố dịch).

Ngoài ra, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cũng được đề nghị miễn hoặc giảm trong thời gian có dịch; cùng với đó, giảm 50% thuế giá trị gia tăng và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 01 năm sau khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN các quý 3, 4/2020 và 6 tháng đầu năm 2021 như đã quy định cho quý 1, 2/2020 theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng với thời gian gia hạn là 12 tháng từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cho phép miễn hoặc giảm thuế thu nhập cá nhân phải nộp giai đoạn quý 3, 4/2020 và quý 1, 2/2021; Giãn thời gian nộp tiền sử dụng đất trong thời gian có dịch và 12 tháng sau khi hết dịch để giúp doanh nghiệp tập trung phát triển dự án, kế hoạch sản xuất đủ thời gian phục hồi, tuyển dụng người lao động.

Bên cạnh đó, gia hạn nộp thuế cho các loại thuế như: thuế GTGT khâu nhập khẩu linh kiện phục vụ sản xuất, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Nhà thầu nước ngoài, thuế Nhập khẩu, thuế Thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đề nghị điều chỉnh thời hạn gia hạn nộp thuế  thay vì 5 tháng như hiện nay lên 12 tháng do ảnh hưởng của đại dịch dự kiến sẽ kéo dài. Giảm tiền thuê đất năm 2020 và 2021 cho các doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, theo đề xuất của VNREA, các doanh nghiệp được tạm dừng đóng mọi khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động và thời gian tạm dừng sẽ đến hết tháng 12/2020.


(Theo ThanhnienViet)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm