Chính phủ đề nghị chưa sửa đổi luật Đất đai trong năm 2020

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 16-04-2020, 13:18 | Thị trường 24h

Chính phủ vừa đề nghị rút dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai ra khỏi chương trình xây dựng luật năm 2020.

Trong phiên họp toàn thể lần thứ 27 diễn ra vào sáng ngày 16/4, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã cho ý kiến vào tờ trình đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, trong chương trình xây dựng luật năm 2020, Chính phủ đề nghị rút 1 dự án là luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai. Chính phủ lần thứ 2 xin rút luật Đất đai sửa đổi khỏi chương trình xây dựng luật của Quốc hội

Nguyên nhân là một số vấn đề phức tạp trong nội dung của dự án luật cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn. Cụ thể là một số vấn đề như: Khung giá đất; kinh tế, tài chính đất đai; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; quản lý đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp; tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, an ninh lương thực; việc sử dụng đất có yếu tố nước ngoài; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, chính sách quản lý, sử dụng đất tôn giáo...

Cũng theo Bộ trưởng Lê Thành Long, kế hoạch, định hướng sửa đổi luật Đất đai đã được Thường trực Chính phủ thảo luận. Theo Chính phủ, với tính chất quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, luật Đất đai tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Việc sửa đổi, bổ sung dự án Luật này tại thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp sẽ có tác động lớn đến ổn định chính trị - xã hội, không loại trừ khả năng các thế lực thù địch lợi dụng, kích động làm cho khiếu kiện gia tăng, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội và Đại hội Đảng các cấp.

Hơn nữa, sau Đại hội Đảng XIII, nghị quyết mới sẽ được ban hành. Đây là nghị quyết mang tính chiến lược, toàn diện, đầy đủ và có tính chất lâu dài về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho giai đoạn mới, trong đó có nội dung về đất đai. 

Vì vậy, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên - Môi trường tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của luật Đất đai hiện hành, định hướng sửa đổi, bổ sung toàn diện luật Đất đai sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói: “Trước mắt, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên - Môi trường đề xuất xây dựng ngay nghị quyết của Quốc hội để để xử lý, tháo gỡ một số nội dung vướng mắc, nổi cộm gây ách tắc trong thời gian qua”.

Trước đó, tại kỳ họp 7 (5/2019), Chính phủ đã xin rút dự án này để trình vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình và đề nghị lùi dự án luật này sang kỳ họp 9 (5/2020).

Khánh Trang

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm