TP.HCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án

| 10-04-2020, 09:36 | Thị trường 24h

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận giao cho chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng và thực hiện theo quy hoạch đối với quỹ đất công có diện tích dưới 1.000m2.


TP.HCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án

TP.HCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho đất xen cài

UBND TP.HCM vừa gửi Thủ tướng văn bản kiến nghị về việc giải quyết những vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn. 

Theo đó, thành phố kiến nghị Thủ tướng chấp thuận các giải pháp xử lý đối với dự án nhà ở có xen cài với đất công, kênh rạch.

Với quỹ đất công có tổng diện tích trên 1.000m2 trong các dự án nhà ở (đất xen cài giữa các thửa đất, mương, rạch...), TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép hoán đổi với chủ đầu tư để có quỹ đất tương đương, tập trung ngay tại dự án để chủ đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, sử dụng.

Với quỹ đất công có tổng diện tích dưới 1.000m2, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép giao chủ đầu tư để chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện theo quy hoạch.

Báo cáo của UBND TP.HCM cho thấy, các doanh nghiệp bất động sản gặp phải nhiều khó khăn trong năm 2019, số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng đến 39%.

Trong năm 2019, thành phố chỉ chấp thuận đầu tư và công nhận chủ đầu tư 4 dự án nhà ở thương mại có đầy đủ pháp lý, chấp thuận đầu tư 16 dự án nhà ở thương mại, trong đó chỉ có 7 dự án chấp thuận đầu tư mới.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này theo UBND TP.HCM là do các quy định về đất đai, đầu tư, nhà ở, quy hoạch chưa có sự thống nhất trong quá trình chuyển tiếp và ban hành. Nếu không có giải pháp trong thủ tục đầu tư xây dựng dự án thì thị trường sẽ bị tác động trực tiếp, doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn khiến nguồn thu ngân sách nhà nước sụt giảm.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng đối với quy định chỉ xem xét công nhận chủ đầu tư khi có 100% đất ở hợp pháp. TP.HCM hiện có 63 dự án đang gặp vướng mắc ở quy định này.

Khánh Trang


Link bài viết gốc https://thongtinduan.com/2020/04/09/tp-hcm-kien-nghi-thao-go-vuong-mac-ve-thu-tuc-dau-tu-du-an
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm