Bắc Ninh phê duyệt 3 dự án khu nhà ở

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 1-03-2020, 11:54 | Thị trường 24h

Nhiều dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh phê duyệt.


Bắc Ninh phê duyệt 3 dự án khu nhà ở

Dự án thứ nhất là dự án Khu nhà ở xã Đại Đồng nằm trên khu đất có diện tích 75.712,5m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và sản xuất Huy Hoàng. Phần hạ tầng kỹ thuật của dự án được thực hiện trong giai đoạn 2020-2021. Phần công trình nhà ở được thực hiện từ năm 2021-2023. 65 tỷ đồng là tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật.

Dự án thứ hai là Khu nhà ở xã Lạc Vệ với chủ đầu tư là Công ty TNHH Sơn Long Vina. Diện tích sử dụng đất của dự án là 55.113,5m2. Đối với phần hạ tầng kỹ thuật, thời gian thực hiện là từ năm 2020-2022. Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 48 tỷ đồng. Phần công trình nhà ở được thực hiện từ năm 2022-2025.

Dự án thứ ba được phê duyệt là Khu nhà ở xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn. Diện tích sử dụng đất của dự án là 72.675,9m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đồ gỗ Bảo Long. Phần hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư là 63 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2020-2021. Phần công trình nhà ở được thực hiện từ năm 2022-2025.

Khánh Trang

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm