Thanh Hóa chi hơn 270 tỷ đồng lập cụm công nghiệp Vân Du

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 6-02-2020, 12:22 | Thị trường 24h

Theo đó, Cụm công nghiệp Vân Du có diện tích khoảng 50ha, với ngành nghề hoạt động như cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; thuốc tân dược, sản xuất phân bón hữu cơ, may mặc, da giày và Có thể bạn quan tâm các ngành nghề khác có liên quan.

Dự án có tổng mức vốn đầu tư khoảng 275 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp là 42 tỷ đồng; vốn vay và vốn hỗ trợ khác là 233 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất 15,8 ha. Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất 34,2 ha.

Thanh Hóa chi hơn 270 tỷ đồng lập cụm công nghiệp Vân Du

Phát triển các cụm công nghiệp là một trong những giải pháp tích cực giúp địa phương thu hút đầu tư.


Dự án được giao cho Công ty CP Tập đoàn Tân Phục Hưng làm chủ đầu tư. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu doanh nghiệp này có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; Xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án đế đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân; Nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND huyện Thạch Thành chỉ đạo việc quản lý và đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng dự án của nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực xung quanh dự án; Cập nhật vị trí, diện tích khu đất trên vào quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thành giai đoạn 2021 - 2030; cập nhật việc sử dụng đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Thạch Thành, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hoài An

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm