Infographics: Quy trình cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bằng giấy viết tay

| 18-12-2019, 14:56 | Kiến thức

Đối với những trường hợp nhà đất mua bằng giấy viết tay từ thời điểm trước ngày 1/1/2008 sẽ được cấp giấy sổ đỏ.


Quy trình thực hiện cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bằng giấy viết tay được thực hiện như sau:

Infographics: Quy trình cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bằng giấy viết tay


(Theo PLO)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm