Tính thuế cho thuê nhà như nào là chinh xác nhất?

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 17-12-2019, 14:28 | Góc pháp luật

Với nhu cầu thuê nhà tại các thành phố lớn, dịch vụ cho thuê nhà ngày càng phát triển, cùng với đó, các thủ tục và thuế thuê nhà cũng được quan tâm không kém. Bài viết sẽ cung cấp thông tin cho bạn về cách tính thuế cho thuê nhà đầy đủ và chính xác nhất. 


Điều kiện nộp thuế cho thuê nhà

Trường hợp 1

Cá nhân cho thuê nhà có tổng doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải khai nộp thuế. Trường hợp này được quy định rõ tại khoản 7, điều 1, Thông tư 119/2014/TT-BTC: “Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê. Mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống. Hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống. Thì không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này”.
Doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm thì cần đóng thuế

Trường hợp 2

Cá nhân, hộ gia đình có hoạt động cho thuê nhà phải nộp thuế khi mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Nghĩa vụ nộp thuế được quy định tại điều 4, Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình sẽ phải nộp thuế GTGT thuế TNCN và thuế môn bài.

Cách tính thuế chi tiết

Cách tính thuế giá trị gia tăng 

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu * 5% Căn cứ tính thuế GTGT dựa vào điều 4,Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/07/2015: doanh thu tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm các khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
Thuế GTGT đối với doanh thu từ tiền cho thuê nhà là 5%

Cách thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu * 5% Căn cứ vào điều 4, Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/07/2015: doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền bồi thường, tiền phạt mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê nhà.

Thuế môn bài (lệ phí môn bài)

Theo điểm c, khoản 2, điều 4 của Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài:


Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu bình quân trên 500 triệu đồng/năm, mức lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.


Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu bình quân trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm, mức lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.


Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu bình quân trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm, mức lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.
Thuế môn bài khi cho thuê nhà được tính riêng cho nhiều trường hợp Lưu ý: nếu doanh thu phát sinh từ việc cho thuê vào 6 tháng đầu năm thì cá nhân, hộ gia đình phải nộp thuế cho cả năm. Riêng hợp đồng thuê nhà phát sinh vào 6 tháng cuối năm (từ 01/07) thì mức thuế môn bài phải nộp bằng ½ số tiền thuế môn bài của cả năm. Cách xác định doanh thu: doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Tổng thuế phải đóng khi cho thuê nhà

Cách tính thuế khi cho thuê nhà đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm như sau: Tổng thuế phải nộp = Doanh thu * 10% + Lệ phí môn bài Trên đây là cách tính thuế cho thuê nhà mới nhất 2019. Hi vọng những thông tin này hữu ích cho những ai đang kinh doanh cho thuê nhà trọ.
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm