Khi cho thuê nhà, chủ nhà cũng sẽ có nghĩa vụ phải đóng một số loại thuế phí nhất định

| 12-11-2020, 07:17 | Kiến thức

Cho thuê nhà giúp người chủ nhà có thể tìm thêm được một nguồn thu nhập đáng kể hàng tháng. Khi cho thuê nhà, chủ nhà cũng sẽ có nghĩa vụ phải đóng một số loại thuế phí nhất định.


Hiện nay đầu tư cho thuê nhà đang là xu hướng đem lại nguồn thu khá tốt cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng giống như bất cứ hình thức đầu tư thu nhập nào khác, bạn cũng cần phải đóng đầy đủ các khoản thuế, phí tuỳ thuộc theo số tiền cho thuê nhà bạn nhận được mỗi năm.


Thuế phí cho trường hợp tổng số tiền cho thuê nhà nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về các khoản thuế mà người cho thuê nhà phải đóng bao gồm:  Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các cá nhân, hộ gia đình có nhà đất cho thuê nhưng nguồn thu đem về không đến 100 triệu đồng/năm, hoặc trung bình 1 tháng trong năm khoảng 8,4 triệu đồng/tháng thì không phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất có doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng sẽ được miễn phí môn bài.

Theo các quy định này, khi bạn cho thuê nhà nhưng thu nhập từ việc cho thuê không đạt được mức 100 triệu thì bạn sẽ được miễn thuế.


Thuế phí cho thuê nhà cho trường hợp tổng số tiền cho thuê nhà lớn hơn 100 triệu đồng/năm

Các cá nhân, hộ gia đình cho thuê nhà có mức thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ có nghĩa vụ đóng thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Mức thu cụ thể sẽ phụ thuộc vào doanh thu của hoạt động cho thuê đem lại.

a. Thuế môn bài

Thuế môn bài là loại thuế được thu hàng năm khi có hoạt động kinh doanh, cụ thể mức thu:Doanh thu cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm
Doanh thu cho thuê nhà trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm
Doanh thu cho thuê nhà trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm

Trong trường hợp bắt đầu kinh doanh từ nửa cuối năm (từ 1/7), thuế môn bài sẽ chỉ cần phải đóng 50%.

b. Thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng


Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng khi bạn kinh doanh cho thuê nhà doanh thu bao gồm thuế. Doanh thuê này là số tiền mà bên thuê phải trả cho bạn theo từng kỳ hợp đồng cho thuê nhà và các khoản thu khác như tiền phạt, tiền bồi thường…
Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ tương tự như doanh thu tính thuế
Trong trường hợp bên cho thuê nhà nhận tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế TNCN và thuế GTGT là doanh thu trả tiền một lần.

Theo điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT/CP, số thuế phải nộp được tính như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%

Nghĩa là, nếu có thu nhập từ việc cho thuê từ 100 triệu đồng, chủ nhà sẽ phải trả tổng thuế thuế GTGT và thuế TNCN là 10%.

Lệ phí môn bài khi hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhà trọ:

STT Doanh thu (triệu đồng/năm) Lệ phí phải nộp
1 Trên 500 01 triệu đồng
2 Từ 300 – 500 500.000 đồng
3 Từ 100 – 300 300.000 đồng

 

Mức đóng thuế phí cho thu nhập từ việc kinh doanh cho thuê:

Tiền thuế, phí phải nộp = ( Doanh thu     x     10% ) + Lệ phí môn bài
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm