TPHCM đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

| 4-10-2019, 10:00 | Chính sách

Công tác giải ngân, triển khai các dự án đầu tư có vốn ngân sách trên địa bàn TPHCM từ đầu năm đến nay tiến độ khá chậm.

TPHCM đẩy nhanh giải ngân đầu tư công


Tính đến hết ngày 25-9 tổng vốn đã giải ngân12.220 tỷ đồng đạt 36%, trong đó vốn ngân sách TP giải ngân 10.351 tỷ đồng, đạt 38%, vốn ngân sách trung ương giải ngân 1.210 tỷ đồng đạt 61%...Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và liên tục của Thành ủy và UBND TP, sự tích cực hỗ trợ của các sở, ban ngành giúp các quận, huyện thực hiện các giải pháp kỹ thuật, hoàn thiện trình tự, thủ tục dự án, công trình, xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng; đã chủ động phối hợp các sở, ban ngành trong việc xác định nguồn vốn, bố trí vốn để đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhiều công trình, dự án được đầu tư và phát huy hiệu quả.Có 2 quận giải ngân cao là Thủ Đức đạt 106% vốn thành phố phân cấp và Bình Tân đạt 82,14% kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả bình quân giải ngân vẫn còn thấp, tỷ lệ giải ngân giữa các quận, huyện và tỷ lệ giải ngân giữa 3 nguồn vốn của từng quận, huyện không đồng đều.Cụ thể, nguồn vốn ngân sách TP có 12 quận, huyện đạt mức khá và trung bình khá; 3 quận đạt mức giải ngân trung bình; 6 quận, huyện đạt dưới trung bình. Nguồn vốn ngân sách TP phân cấp quận, huyện, có 1 quận vượt kế hoạch giải ngân; 8 quận, huyện đạt mức khá và trung bình khá; 4 quận, huyện đạt dưới trung bình. Về nguồn ngân sách quận, huyện, có 2 quận gần đạt kế hoạch năm; 2 quận, huyện đạt mức khá và trung bình khá; 2 huyện đạt mức trung bình; 1 huyện đạt dưới trung bình.Việc thực hiện các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng liên quan đến các dự án, công trình đầu tư công còn nhiều lúng túng, nhất là công tác lập, thẩm định, phê duyệt đơn giá T1, T2 tốn nhiều thời gian, nhiều khâu còn hình thức, không cần thiết… ảnh hưởng rất lớn đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đa phần dự án, công trình chậm là do khâu này. Thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán công trình, lựa chọn nhà thầu còn kéo dài. Công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế hoạch.Các công tác khác như giao kế hoạch chậm, chưa phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự án, công trình; khảo sát lập dự án chỉ tập trung giải pháp kỹ thuật, chưa xem xét toàn diện nhiều đến yếu tố văn hóa - xã hội, công trình đưa vào sử dụng không phát huy tính lan tỏa, không tạo hiệu ứng mạnh trong đời sống xã hội. Quyết toán và tất toán dự án còn chậm, chưa đảm bảo thời gian dự án được duyệt, phải điều chỉnh thời gian. Các cấp, các ngành chưa thật sự vào cuộc, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét.Từ nay đến cuối năm, TP tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2019. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng, hiệu quả lan tỏa của các dự án, công trình đầu tư công địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện. TP cũng sẽ rà soát, đánh giá các công trình, dự án để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp yêu cầu trong thực tiễn, đảm bảo 100% dự án, công trình thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục, tiến độ; phấn đấu 100% quận, huyện hoàn thành kế hoạch thực hiện, giải ngân đầu tư công năm 2019.DiaOcOnline.vn – Theo SGGP

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm