Kết luật gì về công tác quy hoạch xây dựng tại quận Bình Tân

| 25-05-2024, 18:09 | Thị trường 24h

Thanh tra Tp.HCM vừa ban hành kết luận thanh tra số 147/KL-RRRP-P8 về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng của UBND quận Bình Tân trong thời kỳ 2015 - 2022.

Kết luật gì về công tác quy hoạch xây dựng tại quận Bình Tân

Cụ thể, đối với Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân, về công tác quy hoạch cho thấy, đơn vị này thực hiện không đúng quy định tại điều 16, điều 17 Thông tư số 07 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; điều 28, điều 29, điều 30, điều 31 Nghị định số 30 về công tác văn thư; điều 10 Thông tư số 12 về công tác văn thư, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, thiếu nhiều tài liệu; dẫn đến không cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu cho Thanh tra Tp.HCM.

Đồng thời, không tham mưu cho lãnh đạo UBND quận chỉ đạo UBND các phường thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đảm bảo đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục lập hồ sơ nhiệm vụ đối với đồ án Tây Bình Trị Đông và Ngã ba An Lạc. Đồ án Tây Bình Trị Đông: Phòng Quản lý đô thị và UBND quận Bình Tân đề nghị thông qua đồ án quy hoạch phân khu khi chưa được UBND Tp.HCM phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch là không đúng trình tự thủ tục tại Điều 7 Luật Quy hạch đô thị năm 2009.

Mặt khác, chưa đảm bảo về thời gian lập dự án theo quy định đối với đồ án Nam Tân Kỳ Tân Quý. Đồng thời, tham mưu cho UBND quận có văn bản gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc lấy ý kiến còn chậm so với tờ trình của chủ đầu tư (Dự án Khang Phúc).

Cùng với đó, không đánh giá năng lực hoạt động của đơn vị tư vấn trong thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch của dự án (Dự án Khang Phúc; Dự án Phú Tân; Dự án Khang An). Chậm ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (Dự án Thịnh Phát; Dự án 561 KDV; Dự án Khang An). Không tham mưu UBND quận thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; chưa có báo cáo cụ thể về sự phù hợp của các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án này so với đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu dân cư phía Bắc đại lộ Võ Văn Kiệt. Thuyết minh tổng hợp, bản vẽ đính kèm không thể hiện rõ ràng về chiều cao tối đa của dự án (Dự án 561 Kinh Dương Vương).

Ban hành quyết định về duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng trễ 185 ngày (Dự án Phú Tân). Thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chậm so với quy định (Dự án Khang An).

Về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân chưa tham mưu UBND quận triển khai cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch phân khu là chưa thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, việc cấp giấy phép xây dựng còn sai sót, một số trường hợp cấp giấy phép xây dựng; giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà chưa đầy đủ về trình tự, thủ tục: không có bản kê khai năng lực, kinh nghiệm, chứng chỉ hoạt động xây dựng của đơn vị tư vấn và chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia kiểm định móng, kết cấu công trình; trong đó có 3 công trình trong khu quy hoạch 1/500 cấp phép không đúng quy hoạch, sai mẫu nhà được duyệt, cấp phép xây dựng 1 công trình có 2 cầu thang; cấp 2 giấy phép đối với 1 công trình.

Đối với Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Tân, chưa kiên quyết theo dõi quản lý sau cấp phép, xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính; còn 09 trường hợp quá thời hiệu xử phạt, 03 trường hợp không áp dụng tình tiết tăng nặng, 05 trường hợp áp dụng sai điều khoản, 06 trường hợp không xử phạt nhà thầu thi công và 17 công trình chưa thực hiện xong Quyết định.

Từ những kết luận trên, Chánh Thanh tra Tp.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND Tp.HCM giao Chủ tịch UBND quận Bình Tân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ của Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra địa bàn.


Thanh Quang
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm