Hà Nội yêu cầu sớm cấp sổ đỏ cho dân Khu đô thị Thanh Hà

| 10-05-2024, 07:36 | Thị trường 24h

Tại kết luận của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức đối tác công tư và loại hợp đồng BT, TP Hà Nội cho biết việc triển khai thực hiện dự án đã kéo dài nhiều năm do quá trình triển khai có nhiều vướng mắc, khó khăn, phức tạp cần tháo gỡ để hoàn thành.

Hà Nội yêu cầu sớm cấp sổ đỏ cho dân Khu đô thị Thanh Hà

Hà Nội yêu cầu sớm cấp sổ đỏ cho dân Khu đô thị Thanh Hà.


Vì vậy, để tiếp tục triển khai dự án đầu tư, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành thành phố, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện ngay thủ tục ký phụ lục Hợp đồng BT, gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư, làm cơ sở để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải rà soát Hợp đồng BT, trên cơ sở đó yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bàn giao diện tích đất xây dựng trường học theo quy hoạch cho UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai để đầu tư xây dựng trường học, giải quyết tình trạng thiếu các trường học công lập tại các địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì cùng các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp các vấn đề còn tồn tại, làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, yêu cầu các đơn vị thống nhất và có văn bản cam kết, phân định rõ trách nhiệm pháp lý của đơn vị làm đầu mối ký kết hợp đồng BT, làm việc với các sở, ngành thành phố xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đơn vị trong việc thực hiện nghĩa vụ theo nội dung kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán (các khoản tiền phải nộp vào ngân sách), trong việc triển khai dự án đầu tư BT, dự án đầu tư đối ứng.

Trên cơ sở đó, làm căn cứ để Sở Tài chính xác định năng lực tài chính của nhà đầu tư khi phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; chủ trì rà soát việc gia hạn quyết định cho phép đầu tư 3 dự án đối ứng (bao gồm: Khu đô thị Thanh Hà A, Khu đô thị Thanh Hà B, Khu đô thị Mỹ Hưng), tham mưu, báo cáo UBND thành phố việc gia hạn (nếu cần) theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 71/BC-KHĐT ngày 07/02/2024. 

TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện hoàn thành các nội dung chỉ đạo này trước ngày 10/5/2024.


PV
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm