TP.HCM chỉ đạo khẩn trương rà soát việc sử dụng đất

| 4-09-2019, 15:00 | Chính sách

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tại buổi họp về giải quyết các khó khăn vướng mắc của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

TP.HCM chỉ đạo khẩn trương rà soát việc sử dụng đất


Cụ thể, UBND TP.HCM giao Sở TN&MT khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND TP.HCM dự thảo văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng theo chỉ đạo tại Công văn số 11153/VPCP-CN ngày 19/10/2017 về rà soát, tổng hợp các trường hợp đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố có nguồn gốc do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng, đáp ứng một trong các điều kiện: đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;Hoặc đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở; hoặc đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Báo cáo TP trước ngày 6/9/2019.Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Công văn số 3886 ngày 13/8/2019 để xây dựng phương án, quy trình giải quyết đối với phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý đất đai nằm xen cài trong các thửa đất nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng hay nhận góp vốn để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật; báo cáo, đề xuất, trình thường trực UBND TP xem xét, quyết định.Giao Sở Xây dựng TP.HCM khẩn trương có báo cáo các nội dung theo yêu cầu của UBND TP.HCM.Giao Văn phòng UBND TP.HCM khẩn trương rà soát, tham mưu xử lý đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 6201/SKHĐT-ĐKĐT ngày 8/8/2019 về giải quyết vướng mắc của khái niệm "nhà đầu tư" và " chủ đầu tư " dự án nhà ở theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Quy hoạch đô thị.DiaOcOnline.vn – Theo Nhịp sống việt

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm