Đồng Nai: Diện tích đất tách thửa làm dự án phải rộng tối thiểu 300m2

| 3-01-2024, 15:39 | Thị trường 24h

Tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định số 54/2023/QĐ-UBND về điều kiện, tiêu chí, quy mô tách thành dự án độc lập để giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất từ 15/1/2024.

Theo đó khu đất để tách thành dự án độc lập thuộc phần diện tích đất được Nhà nước giao cho quản lý sử dụng, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng, đất mà người sử dụng đất không được chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về sử dụng đất và không có tài sản gắn liền với đất. Khu đất này có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã được chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đồng Nai: Diện tích đất tách thửa làm dự án phải rộng tối thiểu 300m2

Đồng Nai: Diện tích đất tách thửa làm dự án phải rộng tối thiểu 300m2.


Khu đất phài phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng (quy hoạch đô thị, nông thôn và khu chức năng) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố.

Thửa đất, khu đất được tách thành dự án độc lập phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông theo hiện trạng từ 6m trở lên hoặc đường giao thông theo quy hoạch sẽ được hình thành khi thực hiện dự án. Đồng thời thửa đất này có khả năng kết nối dự án với hạ tầng kỹ thuật xung quanh; đủ quy chuẩn lập quy hoạch chi tiết hoặc mặt bằng tổng thể dự án theo mục đích phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Diện tích của thửa đất, khu đất được tách thành dự án độc lập có diện tích từ 300 m2 trở lên và sau khi tách phải tiếp giáp với đường giao thông hoặc đường theo quy hoạch sẽ hình thành.  

Trường hợp trong ranh giới dự án có nhiều thửa đất, khu đất thì điều kiện để tách thành dự án độc lập được thực hiện cho từng thửa đất, khu đất đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tỷ lệ, diện tích quy định.

Trường hợp thửa đất, khu đất không đáp ứng các điều kiện, tiêu chí, quy mô diện tích nói trên để tách thành dự án độc lập thì cơ quan thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trường hợp thửa đất, khu đất đảm bảo điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thửa thành dự án độc lập nhưng có hình dạng phức tạp không thể lập quy hoạch chi tiết hoặc mặt bằng tổng thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này. 


PV
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm