Nghệ An: Bố trí nguồn vốn ngân sách 8 dự án với tổng hơn 110 tỷ đồng

| 3-01-2024, 14:14 | Thị trường 24h

Nghệ An: Bố trí nguồn vốn ngân sách 8 dự án với tổng hơn 110 tỷ đồng

Tại kỳ họp 11, HĐND thành phố khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã quyết nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025. HĐND TP Vinh đã thống nhất bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025 để bổ sung thực hiện 8 dự án với tổng hơn 110 tỷ đồng.

Cụ thể: Tuyến đường D3, N3 vào cụm công nghiệp Hưng Đông, thành phố Vinh (21,81 tỷ đồng); Đường 24m ngoài hàng rào dự án mở rộng Nhà máy Em-Tech Nghệ An (12,3 tỷ đồng); Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xóm 5, xã Nghi Phú, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, giai đoạn 1 (hơn 9 tỷ đồng); Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xóm 21, xã Nghi Phú, thành phố Vinh phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, giai đoạn 1 (hơn 19 tỷ đồng).

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Nghi Đức, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, giai đoạn 1 (hơn 20,8 tỷ đồng); Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư số 02 tại xã Nghi Đức, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, giai đoạn 1 (hơn 4,3 tỷ đồng); Xây dựng đường giao thông Hòa Thái, xã Hưng Hòa, nối đường ven Sông Lam đến đê Môi trường, giai đoạn 1 (21,5 tỷ đồng); Mương tiêu thoát nước Bàu Đông, xã Hưng Đông (4,5 tỷ đồng).

Được biết, Nghị quyết này cũng quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, điều chỉnh tăng vốn với tổng gần 2.579 tỷ đồng. Cụ thể, tăng cho 29 dự án theo giá trị quyết toán; 20 dự án do điều chỉnh quy mô, tăng tổng mức đầu tư, bổ sung vốn để thực hiện thi công hoàn thành; 7 dự án bổ sung mới danh mục trung hạn; 4 dự án có sử dụng vốn tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công hạng mục còn lại; 95 dự án hạ tầng khai thác quỹ đất…

Điều chỉnh giảm vốn gần 795 tỷ đồng. Cụ thể, giảm vốn đối với 66 dự án theo giá trị quyết toán; dự án theo tiến độ thực hiện/điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư; rút dự án...


Ngọc Tuấn
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm