Công ty DIC Hà Nam giải thể

| 25-12-2023, 14:49 | Thị trường 24h

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, DIG) vừa thông tin về việc đã nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc hoàn tất giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam (DIC Hà Nam). Theo đó, DIC Hà Nam không còn là công ty con của DIC Group và đã sáp nhập vào DIC Group.

Công ty DIC Hà Nam giải thể

Việc giải thể và sáp nhập DIC Hà Nam được thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, được cổ đông công ty thông qua hồi tháng 4/2021.

Khi đó, DIC Group cho biết, DIC Hà Nam ban đầu được thành lập với mục đích thực hiện đầu tư 2 dự án Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang (tại huyện Kim Bảng, quy mô 316 ha) và Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liêm (tại huyện Thanh Liêm, quy mô 300 ha) trên địa bàn tỉnh Hà Nam).

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011 - 2020, DIC Group đã chủ trương tổ chức lại các doanh nghiệp thành viên, thoái vốn các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh không phù hợp, trong đó có DIC Hà Nam. Năm 2014, UBND tỉnh Hà Nam đã chấp thuận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư hai dự án trên từ DIC Hà Nam cho DIC Group.


PV
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm