Bắc Giang: Thu hồi đất của Tập đoàn HDB Việt Nam do chậm triển khai dự án

| 14-12-2023, 08:52 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 1331 về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam (HDB Việt Nam) thực hiện dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang thu hồi 2.208 m2 đất trên tổng số 13.860 m2 đất UBND tỉnh  đã cho HDB Việt Nam thuê đất tại Quyết định số 294/QĐUBND ngày 18/8/2011.

Lý do thu hồi đất: Theo Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 (Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam tự nguyện trả lại đất cho nhà nước tại đơn ngày 25/10/2023).

Đồng thời, giao toàn bộ diện tích 2.208 m2 đất đã thu hồi tại khoản 1 Điều này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Lạng Giang để quản lý theo quy định của pháp luật đất đai.

Bắc Giang: Thu hồi đất của Tập đoàn HDB Việt Nam do chậm triển khai dự án

Thu hồi đất của Tập đoàn HDB Việt Nam tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang do nhà đầu tư chậm triển khai dự án.


Thời gian qua, nhiều cử tri huyện Lạng Giang đã có kiến nghị về việc thu hồi diện tích hơn 2000 m2 của dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi, do không đầu tư, vi phạm Luật Đầu tư và Luật Đất đai. Khu đất trên giao lại cho huyện Lạng Giang để thực hiện đầu tư khuôn viên cây xanh, thể thao phục vụ người dân trong khu vực.

Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 3399/UBND-KTN giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra toàn diện dự án Trung tâm Thương mại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang của Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam để làm rõ các vấn đề liên quan và đề xuất xử lý theo quy định.

Ngày 11/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Phòng TN&MT huyện Lạng Giang, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lạng Giang, UBND thị trấn Vôi và Tập đoàn HDB Việt Nam tổ chức hội nghị xem xét, hướng dẫn thiết lập hồ sơ, xác định một số nội dung làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất chưa đầu tư của Tập đoàn HDB Việt Nam tại dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi.

Sau khi kiểm tra thực địa và căn cứ nội dung thống nhất tại hội nghị ngày 11/01/2023, Sở TN&MT đã có Văn bản số 222/TNMT-QLĐĐ ngày 19/01/2023 đề nghị Tập đoàn HDB Việt Nam xác định rõ diện tích và vị trí khu đất trả lại cho nhà nước; có văn bản trả lại đất (kèm theo sơ đồ vị trí khu đất trả lại) gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT và UBND huyện Lạng Giang theo quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Lạng Giang lập hồ sơ thu hồi đất đối với phần diện tích đất Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam đề nghị trả lại cho nhà nước gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

Ngày 08/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1138/SKHĐTKTĐN đề nghị Sở TN&MT, UBND huyện Lạng Giang báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích đất Tập đoàn HDB Việt Nam chưa đầu tư. Căn cứ nội dung báo cáo của UBND huyện Lạng Giang tại Văn bản số 1822/UBND-TNMT ngày 18/7/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2066/SKHĐT-KTĐN ngày 25/7/2023 đôn đốc Tập đoàn HDB Việt Nam Việt Nam thực hiện thủ tục tự nguyện trả lại đất cho nhà nước và điều chỉnh dự án theo quy định.

Ngày 01/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 67/2023/HĐB-DAVOI ngày 27/7/2023 của Tập đoàn HDB Việt Nam Việt Nam; theo đó, nhà đầu tư báo cáo ngày 27/02/2023, Tập đoàn HDB Việt Nam Việt Nam đã có Văn bản số 27/2023/HDB/VOI gửi UBND huyện Lạng Giang, về việc đề xuất phần diện tích đất tự nguyện trả lại cho nhà nước.

Ngày 25/10/2023, Tập đoàn HDB Việt Nam đã có đơn xin, tự nguyện trả lại đất và hồ sơ kèm theo gửi UBND huyện Lạng Giang.

Ngày 01/11/2023, UBND huyện Lạng Giang có Tờ trình số 292/TTr-UBND về việc đề nghị thu hồi đất, do Tập đoàn HDB Việt Nam tự nguyện trả lại do không còn nhu cầu sử dụng. Ngày 21/11/2023, Sở TN&MT đã có Tờ trình số 736/TTr-TNMT đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của Tập đoàn HDB Việt Nam tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Lạng Giang quản lý theo quy định.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm