Bắc Giang: Kêu gọi đầu tư 13 dự án bất động sản với tổng quy mô hơn 420ha

| 14-10-2022, 11:33 | Thị trường 24h

Theo Quyết định số 3042, có tổng số 13 dự án, tổng quy mô 427,16ha thuộc địa bàn các huyện Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn. Cụ thể:

Huyện Tân Yên có 2 dự án gồm: Khu dân cư Đồng Điều, xã Tân Trung 7,25 ha và Khu dân cư Đình Tế - Đồng Đình, thôn Ngo, xã Lam Cốt 10,46 ha.

Huyện Yên Thế có 2 dự án là Khu dân cư Trung tâm cụm xã Mỏ Trạng, xã Tam Tiến diện tích 4,82ha và Khu dân cư phía Nam xã Đồng Lạc 9,98ha.

Huyện Lục Nam có 3 dự án gồm: Khu đô thị xã Chu Điện giai đoạn 1 quy mô 29,36 ha; Khu dân cư số 5, xã Lan Mẫu 19,8ha và Khu dân cư số 3 xã Lan Mẫu 9,69ha.

Bắc Giang: Kêu gọi đầu tư 13 dự án bất động sản với tổng quy mô hơn 420ha

Bắc Giang kêu gọi đầu tư cho 13 dự án, quy mô hơn 420ha.


Huyện Yên Dũng có 4 dự án 259ha gồm: Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền tại xã Đồng Sơn và xã Tân Liễu, Tiền Phong 134,15ha; Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước thuộc Quy hoạch phân khu số 2 TP Bắc Giang 54,5ha; Khu 2, thuộc Khu đô thị tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang 40,9ha; Khu đô thị số 5, thị trấn Tân An, xã Lão Hộ 29,54ha.

Huyện Lạng Giang có 2 dự án gồm: Khu số 3 thuộc Khu dân cư trung tâm xã An Hà, huyện Lạng Giang 5,77ha và Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 70,94ha.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng vừa có thông báo danh mục 2 dự án quy mô gần 49ha cần thu hút đầu tư gồm:

Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11, thuộc phân khu 2, tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang quy mô 6,73ha.

Dự án khu đô thị Ninh Sơn, huyện Việt Yên có diện tích 42ha.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể năm 2022, tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai là 379 dự án, với 356 dự án khu đô thị và khu dân cư, 23 dự án khu nhà ở.

Theo địa phương này, tổng diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành trong năm khoảng 3.520.000m2. Trong đó, diện tích nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành 1.460.000m2; diện tích nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành  1.520.000m2 sàn; diện tích nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành  540.000m2.

Về diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở là khoảng 1.193,78ha gồm: diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 1.066,37ha; diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 127,41ha.

Giai đoạn 2021-2025, tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai là 806 dự án (dự án khu đô thị, khu dân cư: 748 dự án, dự án khu nhà ở: 58 dự án). Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025 khoảng 17.600.000m2 sàn. Trong đó, diện tích sàn nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành 7.300.000m2 sàn; diện tích sàn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành 7.600.000m2; diện tích sàn nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành 2.700.000m2.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm