Quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

| 25-11-2023, 20:10 | Thị trường 24h

Ngày 25/11, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố "Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá, quy hoạch TP. Đà Nẵng được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, thể hiện khát vọng của nhân dân Đà Nẵng về thành phố đáng sống, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và thế giới. Quy hoạch đã và mở ra cơ hội không gian phát triển mới cho thành phố, được kỳ vọng tạo ra xung lực mới để Đà Nẵng tiếp tục tạo ra kỳ tích lần thứ 2 về phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, Đà Nẵng khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân bổ nguồn lực, xác định trách nhiệm và tiến độ, kèm theo đó là chương trình, dự án; nhất là các dự án ưu tiên để thu hút nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, cần xác định quy hoạch này chỉ mang tính định hướng về không gian, đi cùng đó cần phải rà soát quy hoạch ngành, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu… nhằm tiếp tục đồng bộ.

Quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 

Tích hợp và liên kết một cách khoa học với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, được vận dụng đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển của thành phố đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đã được Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng tại Nghị quyết số 43-NQ/TW và bảo đảm tính liên kết, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực của thành phố; phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng... 

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2/11/2023. Đây là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới; là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất.


Thành Nam
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm